0902151421 - 0936723688 - 0984567369 tvxd.nntvietnam@gmail.com
Select Page
Ứng dụng kết cấu thép trong nhà xưởng

Ứng dụng kết cấu thép trong nhà xưởng

Trung tâm thương mại, nhà triển lãm, văn phòng cho thuê, nhà xưởng, công trình công cộng… ngày nay hầu hết đều được dựng nên từ thép tiền chế.  Điều này cho thấy tính ứng dụng phổ biến của kết cấu thép trong mọi loại công trình, đặc biệt là các công trình nhà xưởng....